KEFIM s.r.o.

Správa a vymáhání pohledávek

Odkup pohledávky

Děkujeme za Váš zájem o odkup pohledávky za cestovní kanceláří. Pro posouzení pohledávky a nabídku kupní ceny prosím dodržujte níže uvedený postup.

  1. Zašlete nezbytné podklady k posouzení na email kefim@centrum.cz. Nezbytnými podklady jsou:
    1. Cestovní smlouva případně smlouva o zájezdu
    2. Provedená reklamace (buď přímo namístě formulářem nebo jiným zachytitelným způsobem, nebo po návratu dopisem, emailem či jiným zachytitelným způsobem)
    3. Odpověď na reklamaci
  2. Do 48 hodin se Vám ozve zástupce společnosti s požadavkem na doplnění dalších podkladů, případně s nabídkou ceny za odkup pohledávky, pokud budou podklady shledány jako dostačující.
  3. V případě, že budete s nabídnutou cenou souhlasit, bude zaslána smlouva o postoupení pohledávky a následně uhrazena kupní cena na Váš účet.

Nabídnutá kupní cena se odvíjí od mnoha faktorů, kterými jsou zejména; celková cena zájezdu, způsob porušení smlouvy ze strany CK, prokazatelnost porušení smlouvy ze strany CK a možnosti vymožení pohledávky po cestovní kanceláři.